Enige informatie voor de aanschaf

Geleverd kunnen worden:
Grijze groene wandblokken, halve grijze groene wandbloken, zakken lijm grijs, Irrigatieleiding, toevoerleiding, knietjes, T-stukken, eindstoppen, zakken substraat, beregeningscomputer, hulpstukkenset, Zak meststoffen in de vorm van pillen, schaar en een handleiding

De edGreen zelfbouwwand bestaat uit de levering van materialen op het op de bestelformulier ingevulde adres. edGreen/F2 Facade bv neemt geen enkele verantwoordelijkheid anders dan voor de deugdelijkheid van de geleverde materialen.

Fundering
De edGreen wall is een zelfdragende wand. Dat wil zeggen dat u zorg dient te dragen voor een fundering. U kunt hiervoor, indien noodzakelijk, een constructeur raadplegen.

Hoogte en lengte wand
De wand kan maximaal 7m lang uitgevoerd worden. Bij langere wanden dient u een dilatatie aan te brengen in verband met de lengteverandering onder invloed van temperatuur schommelingen. In principe kunt u dan echter ook 2 aparte wanden bestellen.
De hoogte voor een halfsteense wand is maximaal 1800mm. U kunt tot 3,2m gaan echter dan dient u de wand te verankeren aan het binnenspouwblad of een andere achter constructie.

Irrigatieleidingen
U dient bij het optrekken van de wand gelijktijdig in elke derde laag één irrigatieleiding/druppelleiding aan te brengen en aan te sluiten op een standleiding. In ieder geval dient een druppelleiding te worden aangebracht in de bovenste laag.
De standleiding dient via een (grond)leiding verbonden te worden met het de irrigatiecomputer.

Als buitenpouwblad
De edGreen wand kan ingezet worden als buitenspouwblad in een spouwmuur. De detaillering dient conform een buitenspouwblad waterdicht te worden afgewerkt. Principedetails kunt u terug vinden op de website van edGreen.

Verankering
Over het algemeen gebeurd de spouwverankering door 5 spouwankers per m2 met (lijm)spouwankers van bijvoorbeeld de firma gebr. Bodegraven. Voor type verankering dient u zich te laten adviseren.

Als tuinmuur
Indien de edGreen wand als tuinmuur of anderszins vrijstaande muur wordt uitgevoerd kunt hiervoor een deskundige adviseur of constructeur raadplegen. U dient er echter rekening mee te houden dat als halfsteense wand de hoogte maximaal 1.8m is. Indien u een steense muur hiervan wenst te maken (2 halfsteense wanden rug aan rug verankerd aan elkaar) kunt u de hoogte opvoeren tot 3,2m

Bovenafdekking edGreen wall
Het verdient aanbeveling de bovenzijde van de wand af te dekken met een afdekplaat van natuursteen, kunststeen of aluminium die aan beide zijden minimaal 20mm oversteekt.

Wateraansluitpunt
In de buurt van de edGreen wall dient een wateraansluitpunt te zijn. U dient rekening te houden met een wateraansluitpunt met keerklep volgens de geldende voorschriften. Op dit wateraansluitpunt, een kraan met slangwartel, kunt u de irrigatiecomputer bevestigen volgens voorschriften fabrikant (Gardena)

Ontwatering bij matige vorst
De leidingen zijn redelijk bestendig bij lichte vorst. Echter bij matige vorst dient u het water uit de muur te kunnen laten lopen. Hiervoor is het nodig dat u op het hoogste punt een luchttoevoerkraan toevoegt. Deze kan bij vorst open worden gezet zodat het water uit de leidingen kan lopen.

De irrigatie -installatie
De irrigatie geschied op de waterdruk van de waterleiding netwerk. U dient zich te vergewissen of deze waterdruk voldoende is.

Testen op lekkages voor beplanting
Als u de muur inclusief irrigatie leidingen gereed heeft verdient het aanbeveling voordat u het substraat en de beplanting aanbrengt de leidingen onder druk te zetten en de irrigatieleidingen te testen op lekkages. Eventuele lekkages verhelpen alvorens de wand te voorzien van substraat en beplanting.

De voeding
In iedere opening dient een ‘voedingspil’ te worden aangebracht bij het optrekken van de wand. Deze ‘pillen’ hebben een werkingsduur van één jaar. Elk jaar dient u iedere opening van een voedingspil te voorzien. Indien u dit wenst te voorkomen dient u een irrigatieinstallatie met voeding tussen kraan en edGreen wand te plaatsen

Buitenplanten
In het bouwpakket wordt een lijst meegeleverd van mogelijke buitenbeplantingen. Planten zijn levende wezens en reageren op omgevings- en milieuomstandigheden. Bij de keuze van de beplanting kunt u hiermee zo veel mogelijk rekening houden.

Binnenplanten
In het bouwpakket wordt een lijst meegeleverd van mogelijke binnenbeplantingen. Planten zijn levende wezens en reageren op omgevings- en milieuomstandigheden. Bij de keuze van de beplanting kunt u hiermee zo veel mogelijk rekening houden.

Aanbrengen substraat en beplanting
Het beste seizoen om substraat en beplanting aan te brengen is van maart tot juni. Doordat het groeiseizoen eind maart kan beginnen en eindigt in september

Jaarlijks onderhoud
Jaarlijks dient u de wand een keer na te lopen op onkruid en dit te verwijderen. Na het eerste jaar kunt u de wand eventueel ook snoeien. Wij adviseren de wand de eerste twee tot drie jaar, afhankelijk van de groei, niet te snoeien. Het snoeien kan ook het beste in maart geschieden; voor het groeiseizoen echter na de winter.

Bestel je eigen groene muur