to your curiosity

Nieuwsgierig geworden naar de achtergrondinformatie bij dit concept? Download dan hier onze brochure.

Mother nature cares for us, we owe it to ourselves to care back.

Een groene gevel geeft een gebouw een duurzame en ecologische uitstraling. Het kan zorgen voor een opvallend accent of kan bij bestaande gebouwen een minder fraai deel bedekken.

De esthetische kwaliteit van een groene gevel of wand zorgt voor een afwisselende en levende gevel die er elk seizoen anders uit ziet. Groene gevels roepen geen agressie op bij passanten en nodigen zeker niet uit tot graffiti. Kortom er bestaat een zeker respect voor groen en groene gevels. In tegenstelling tot een tuin is bij een groene gevel slechts 1 a 2 keer per jaar onderhoud nodig. Er groeit nagenoeg geen onkruid in de muur!

Welzijn

Al in een ver verleden is noodzaak van groen in de gebouwde omgeving erkend als noodzaak voor een goed leefklimaat. Groene muren kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast. Ze verbeteren het leefklimaat en hebben een positief effect op het welbevinden van bewoners en bezoekers. Ook uitzicht op groen is goed voor de gezondheid van mensen. Waar geen ruimte is voor het aanleggen van een tuin of park kan een groene gevel een goed alternatief zijn. Temperatuur, vocht, CO2 en vluchtige organische stoffen, ofwel het klimaat, bepalen in sterke mate het menselijk functioneren. In een werk gerelateerde omgeving kan een groene wand een aanzienlijke verhoging van de arbeidsproductiviteit opleveren.

Onderhoud

Ons systeem garandeert goede en natuurlijke wortelmogelijkheden waardoor het inboeten van beplanting tot een minimum beperkt blijft. Beplanting is levend goed en vraagt daarom de nodige aandacht (aanzienlijk minder dan bij een horizontale tuin). EdGreen kan je geheel ontlasten bij het onderhoud van de groene muur. Met een web-based syteem wordt de groene wand door ons gemonitord op afstand en de frequentie en lengte van bewatering aangepast bij weerswisselingen. Waarschuwingen over een lege voedingstank, stroomuitval, te droge muur of vorst komen bij ons binnen. Hier kan vervolgens indien noodzakelijk direct actie worden ondernomen. Ook kunnen wij zorgdragen voor het onderhoud van de irrigatie-installatie en de beplanting. Wij zorgen ervoor dat de voedseltank wordt bijgevuld en er de planten worden gesnoeid en vervangen indien nodig. Kortom je wordt geheel ontzorgd.

Voordelen

  • Meer ruimte voor fauna en flora
  • Aantrekkelijke leefomgeving met veel gezondsheidsvoordelen
  • Amper last van onkruid
  • Op afstand gemonitord door professionals