Algemene Leveringsvoorwaarden edGreen wall zelfbouwversie

Definities en algemeen

 1. Definities:
  Koper: De koper van de edGreen wall bouwpakket
  Verkoper: De verkoper van de edGreen zijnde F2 Facade bv
  edGreen wall: De wand opgebouwd uit het Groene Wand Blok (GWB), irrigatieleidingen, hulpstukken, substraat, irrigatiesysteem etc. als op bestelformulier staan vermeld
  GWB (groene wand blok): Het betonblok waarin beplanting aangebracht kan worden.
  Levering: Het afleveren van het complete zelfbouwpakket op het opgegeven leveringsadres.
 2. De beplanting is een natuurproduct. F2 Facade heeft reeds 10 jaar ervaring met de edGreen wall en stelt dat onder normale omstandigheden en goede bewateringsinstellingen onderhoud de begroeiing goed gedijt in de wandblokken. Desondanks kan F2 Facade bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte of sterfte van de beplanting.
 3. De afmetingen van de wand zijn afhankelijk van de afmetingen van het Groene Wand Blok (GWB) en dienen een veelvoud te zijn van de afmetingen van het GWB.
 4. Al de leveringen die niet nadrukkelijk in deze bestelling zijn opgenomen behoren niet tot het werk.

Bouwomstandigheden

 1. De koper is verantwoordelijk voor de zelfbouw van de edGreen wall en dient, indien noodzakelijk, een constructeur in te schakelen voor advies betreffende fundering, verankering, eventuele openingen met lateien, muurafdekkingen in de wand en andere bouwkundige ingrepen. .
 2. De koper zal zelf beplanting moeten aanschaffen en aanbrengen in de edGreen wall. De verkoper zal bij de bestelling een lijst leveren van beplantingen die in de wall aangebracht kunnen worden. Echter de wand is geen normale habitat van beplanting. Daarom is het mogelijk dat een plant niet goed gedijt in een deel of in een zijde van de wand. Dit is mede afhankelijk van de oriëntatie van de wand.
 3. De koper dient zorg te dragen voor eventuele noodzakelijke water en/of stroomaansluitingen.
 4. De koper draagt zorg voor een wateraansluitpunt met slangwartel in nabijheid van het werk.
 5. De opdrachtgever zorgt voor fundering c.q. ondersteuning van de wand alsook de stabiliteit en dient zich, indien dit noodzakelijk is, door een constructeur te laten adviseren.
 6. De bouwplaats/leveringsplaats dient goed bereikbaar te zijn voor zwaar transport. Indien dit niet het geval is zullen extra kosten op basis van nacalculatie worden doorberekend.

Levertijd

De levertijd van het edGreen systeem bedraagt minimaal 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Garantie

Op de bouwmaterialen is een garantie van 5 jaar. Op de installatie is een garantie van 2 jaar op materialen.

Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden F2 Facade bv zijn van toepassing. De algemene leveringsvoorwaarden zijn bij deze voorwaarden voor de edGreen wall zelfbouwversie aan te treffen.

F2 Facade bv/ edGreen
Euregiopark 4
6264 JE Kerkrade
Email: info@edgreen.nl
Website: www.edgreen.nl
Tel. 0031 (0)45-5661580